V zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov platného od 1.2.2016 má spotrebiteľ právo obrátiť sa na systém alternatívneho riešenia sporov (ďalej len ARS). Cieľom ARS je nájsť kompromisné mimosúdne riešenie pre obe strany sporu a dopomôcť im k uzavretiu súkromnoprávnej dohody.Bližšie informácie o ARS, ako aj zoznam subjektov ARS nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.