V prípade akejkoľvek nezrovnalosti týkajúcej sa objednávky nás kontaktujte, prosím obratom na telefónnom čísle 0911 599 199, prípadne mailom na eshop@majazoo.eu, prípadne nás navštívte na predajnom mieste: MajaZOO, Štefánikova 18, 949 01 Nitra.

Vybavenie a posúdenie reklamácie prebieha v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami.

Vašu reklamáciu vybavíme v najkratšej možnej dobe, najneskôr však do tridsiatich kalendárnych dní (od doručenia reklamácie), ako nám ukladá zákon. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania prostredníctvom e-mailu.